metropoliaEUvipu

Tervetuloa Kulttuurisiltaan!

Taidekasvatuksen voimaannuttava vaikutus

Kulttuurisilta (2008-2011) oli Metropolia Ammattikorkeakoulun EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehitti Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hanke sai rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimi Uudenmaanliitto.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalleja, joissa osallistavan ja eheyttävän musiikki- ja taidekasvatuksen menetelmiä sovelletaan uusissa yhteyksissä ja uudella tavalla suoraan kaupunkien palvelurakenteissa. Hanke tuotti kulttuurista hyvinvointia eri-ikäisille väestöryhmille. Projektissa haluttiin tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset.

Kulttuurisilta lyhyesti

Lisätietoja hankkeesta löydät kulttuurisillan wikistä