metropoliaEUvipu

Kulttuurisilta lyhyesti

Asukkaiden oman ilmaisu- ja toimintakyvyn vahvistamisen uskotaan olevan tulevaisuuden tapa ennaltaehkäistä suurkaupunkien sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja elämänhallinnan heikkenemistä. Kansainvälisestikin on todettu musiikin ja taiteen pelastava voima esimerkiksi slumminuorten parissa.

pic1Kulttuurisilta-projekti vastasi pääkaupunkiseudun kehityshaasteisiin hyödyntämällä innovatiivisesti kultuuri- ja taideosaamista.  Tasapainoisen yhdyskuntarakenteen ja sosiaalisen eheyden ylläpitäminen pääkaupunkiseudulla edellyttää etenkin syrjäytymisvaarassa olevien kaupunkilaisten elämän tukemista. Kulttuurikasvatuksen ja kulttuuri- ja taidelaitosten mahdollisuudet tässä toiminnassa ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä.

Kulttuurisilta-projektissa Metropolia oli yhdessä pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa luomassa taidekasvatusosaamiseen perustuvaa toimintamallia, joka integroi osallistavan kulttuurikasvatuksen kaupunkien palvelutuotantoon. Tämä tapahtui kehittämällä Metropolian opetustehtävää yhdessä työelämän kanssa ja luomalla uusia musiikki- ja taidekasvatuksellisia työtapoja. Kulttuurisilta pyrki löytämään ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle. Uusia työtapoja kehitettiinkin ennen kaikkea erityisryhmien, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset, tarpeet huomioiden. pic2

Kulttuurisilta eteni erityisryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka olivat yhdistettävissä pääkaupukiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan. Monitaitoiset Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat saivat mahdollisuuden toteuttaa taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfoniettan, Helsingin Kaupunginteatterin kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden anssa.  He loivat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolian välille. He kohtasivat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Kulttuurisilta-hanke sai rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimi Uudenmaanliitto. Kolmivuotisen projektin toteutuksesta vastasi Metropolia yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa. Hanketta johti koulutusvastaava, varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén ja vastuullisena johtajana oli Kulttuurin ja luovan alan johtaja Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Anna-Maija Iskanius.