metropoliaEUvipu

Kulttuurisillan tulokset

Tuhannet ihmiset sukupuolesta, koulutustaustastaan, kansallisuudestaan tai terveydestään riippumatta pääsivät Kulttuurisillassa osallisiksi musiikkikasvatuksen ja taiteen luomisen prosessista. Joissain osaprojekteissa musiikin hyvinvointivaikutukset olivat silminnähtäviä. Muistoja musiikilla ja Tähän asti -dvd:t kertovat kahdesta eri tavoin ikäihmisten kanssa toteutetuista taiteen tekemisen ja kohtaamisen prosessista. Hankkeen kolmas dvd, Kulttuurisilta - kohtaamisia taiteessa, kokosi puolestaan hankkeen tulokset yhteen.

Mikä on se ammattitaito, jota soveltavassa taidetyöskentelyssä tarvitaan? Taiteen soveltavaan käyttö parhaimmillaan on toimintaa, jossa taide ja pedagogiikka kohtaavat. Pedagogi pystyy kannattelemaan taiteen tekemiseen liittyvää prosessia ja suunnittelemaan toimintaa kohderyhmätietoisesti. Kulttuurisillan kokemuksista saatua tietoa voidaan hyödyntää edelleen suunniteltaessa musiikin koulutusohjelman työelämälähtöistä koulutusta sekä tehtäessä kaupunkien ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä.

Kulttuurisilta pähkinänkuoressa 2008-2011

Osaprojekteja 18

Työpajoja 320

Tavoitti yhteensä 10 586 pääkaupunkiseudun asukasta

Opiskelijoita 301

Opintopisteitä 1086