metropoliaEUvipu

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja
Laura Huhtinen-Hildén
puhelin: 020-783 5364
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Projektin organisaatio

Projektijohtajana oli varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén, Metropolia.
Projektin vastuullinen johtaja oli Kulttuurin ja luovan alan klusterin johtaja Tuire Ranta-Meyer, Metropolia. Projektipäällikkönä toimi Anna-Maija Iskanius.

Kulttuurisillalla oli sekä projektiryhmä että ohjausryhmä. Projektiryhmä muodostui kunkin osaprojektin asiantuntijajäsenistä. Hankkeen sisällöllisestä ja toiminnallisesta etenemisestä vastasi ohjausryhmä.

OHJAUSRYHMÄ

Osatoteuttajakaupunkien edustajat

Lehtonen Iiris, vs. kulttuurijohtaja, Vantaa, ohjausryhmän puheenjohtaja
varajäsen: Liljeström Hannele, toiminnanjohtaja, Vantaa
Kajantie Marianna, osastopäällikkö, Helsinki
varajäsen: Gran Nina, erityissuunnittelija, Helsinki
Tommila Susanna, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Kauniainen
varajäsen: Strandberg Tina, hallintopäällikkö, Kauniainen
Rantala Piia, vapaan sivistystyön johtaja, Espoo
varajäsen: Salonen Milena, kulttuuri- ja liikuntapolkuhankkeen koordinaattori, Espoo

Hankkeen kohderyhmien edustajat

Jansson Anu, Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan projektipäällikkö
varajäsen: Rytky Heidi, projektityöntekijä, Ystäväpiiri- kouluttaja
Liikanen Hanna-Liisa, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen gerontologisen sosiaalityön kehittämishankkeen projektipäällikkö, VTT
varajäsen: Heimonen Kirsi, tanssitaiteilija, Helsingin Diakonissalaitos
Nysten Leif, Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n puheenjohtaja
varajäsen: Klemettinen Timo, Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n toiminnanjohtaja
Värri Helena, Sellosalin johtava tuottaja

Toteuttajaorganisaation edustajat

Ranta-Meyer Tuire, Kulttuurin ja luovan alan klusterin johtaja
varajäsen: Vilkuna Anna-Maria, kehityspäällikkö
Huhtinen-Hildén Laura, musiikkikasvatuksen lehtori, hankkeen johtaja
Iskanius Anna-Maija, taidekasvatuksen projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri

Rahoittajaviranomaisen edustaja

Liikkanen Markus, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto